Aktualności

Chrystus+mieszkanie+błogosławi – 2024

W polskiej tradycji okres Bożego Narodzenia, to czas „wizyty duszpasterskiej” popularnie zwanej „kolędą”. Duszpasterze odwiedzają swoich wiernych w ich domach, aby wspólnie przez modlitwę wypraszać Boże błogosławieństwo dla mieszkańców, aby poświęcić mieszkanie. Pamiętamy też o zmarłych z naszych rodzin. Wizytę duszpasterską uzasadniają słowa Pana Jezusa: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” Mt 10,41.

Rodzina katolicka otwiera drzwi przed duszpasterzami a głowa rodziny (mąż i ojciec) wita księdza u progu domostwa i zaprasza pod swój dach. Stół z białym obrusem, krzyż ze świecami, oraz woda święcona świadczą, że to domostwo jest Kościołem Domowym” a Pan Jezus ma w nim swoje fundamentalne miejsce. Krzyż to podstawowy symbol naszej wiary a woda święcona przypomina nam o najważniejszym z wszystkich sakramentów jakim jest chrzest. Mieszkanie katolików zawsze posiada krzyż i obrazy świadczące o przynależności do Kościoła.

Odwiedziny duszpasterskie to okazja, aby porozmawiać o życiu wiary i życiu wspólnoty parafialnej. Kolęda to fantastyczna okazja, aby przekazać jakże cenne spostrzeżenia wiernych i sugestie oraz propozycje odnośnie życia parafii. Dzieci i młodzież bez prośby księdza powinni pokazać zeszyt szkolny z zajęć katechetycznych. Nie unikamy też trudnych rozmów, szczególnie z tymi, którzy są ochrzczeni a porzucili praktyki religijne. Pamiątką odwiedzin duszpasterskich są obrazki oraz oznaczenie drzwi domostwa święconą kredą przez ministrantów literami C+M+B 2024

a to skrót słów „Chrystus mieszkanie błogosławi”. Na zewnątrz to znak, że w tym mieszkaniu lub domie mieszkają Katolicy. Życie Katolików koncentruje się wokół Eucharystii: „Uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, tym źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, wierni składają Bogu boską Żertwę ofiarną, a wraz z nią samych siebie, w ten sposób zarówno przez składanie ofiary, jak i przez Komunię świętą, wszyscy biorą właściwy sobie udział w czynności liturgicznej, niejednakowo, lecz jedni tak drudzy inaczej. Posileni zaś w świętej Komunii Ciałem Chrystusowym, w konkretny sposób przedstawiają jedność Ludu Bożego, której stosownym znakiem i cudowną przyczyną jest ten Najświętszy Sakrament” Lumen gentium. 11.

W okresie kolędy każdej niedzieli o godz. 9,30 będzie odprawiana Msza św. w intencji przyjmujących „Odwiedziny duszpasterskie” (plan w gazetce). Na Mszy św. kolędowej w kopercie można złożyć tradycyjną ofiarę kolędową w kopercie, albo też podczas samych odwiedzin. W renowacji mamy piękną zabytkową monstrancję ufundowaną przez rodzinę Ballestremów, dlatego ofiary zostaną przeznaczone na ten cel. Ministranci będą mieli skarbonki na ofiary, które będą przeznaczone na misje a także wyjazdy parafialne razem z Mariankami.

Odwiedziny duszpasterskie, to wydarzenie jednorazowe w ciągu całego roku, a plan „kolędy” został opublikowany znacznie wcześniej, aby zarezerwować sobie czas i odpowiednio ustawić zmiany w pracy. Po trudnym czasie cowidu wracajmy do pięknych tradycji naszej wiary. Jako duszpasterze cieszymy się z tych spotkań i liczymy, że nie będziemy traktowani jak intruzi czy nieproszeni goście.

Ks. Andrzej Plaskowski

Ks. Henryk Bardosz