Nasza parafia

Początki parafii - lata 1243-1415

Opracował: Roman Rybak 
W 1202 roku papież Innocenty III zatwierdził ostatecznie nowa granicę pomiędzy biskupstwem krakowskim, a wrocławskim. Biegła ona aż do 1821 roku po zachodniej stronie Biskupic, Zaborza i Mikulczyc, które to wioski podlegały pod jurysdykcję biskupów krakowskich. Powstała później sąsiednia parafia Zabrze należała już do diecezji wrocławskiej.(1)

Dzieje parafii w latach 1415-1742

Opracował: Roman Rybak 

Koniec wieku czternastego nie obfitował według źródeł na ziemi biskupickiej w nic nadzwyczajnego. Jedynym godnym odnotowania była wizyta na tej ziemi biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli, który jak zapisano w zaginionym dokumencie uposażył kościół w sąsiednim Zabrzu gruntem o powierzchni 1,5 łana.(1) 

    Wiek XV za sprawą rewolucji husyckiej obfitował na obszarze gdzie leżą Biskupice w liczne wojny. Zawierucha wojenna nie ominęła też życia parafialnego. W 1491 roku powstał w Biskupicach nowy kościół. Niewiadomo, kiedy i co stało się z poprzednim. Faktem jest, ze w 1419 roku jeszcze istniał. Jan Długosz w „Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis” pisze: Biskupycze. Wieś posiada kościół parafialny poświecony świętemu (...). stanowi ona własność biskupa wrocławskiego. Są w niej lany kmiecie, od których płaci (...). także kościół i jego pleban posiadają własne wolne role i łąkę dla swego użytku i potrzeb.(2)

Dzieje parafii w latach 1742-1918

Opracował: Roman Rybak 
Pierwszym biskupickim proboszczem pod panowaniem pruskim został Nikolaus Josef Wroblitus (Wrobel, Wroblik). Urodził się on 17 września 1711 roku.(1) Prawdopodobnie był on biskupickim dzieckiem, ponieważ bardzo często natrafiamy na to nazwisko wśród biskupickich nauczycieli. Po święceniach kapłańskich, które miały miejsce w 1734 roku, został przydzielony do parafii w Biskupicach jako wikariusz, gdzie pełnił tą funkcję do 4 kwietnia 1748 roku. Od tego dnia wzmiankowany był jako biskupicki proboszcz.(2)

Remont zegara na wieży kościelnej

Zegar na wieży naszego kościoła został zabudowany w 1928r. Wykonała go firma ED Korfbage & Söhne, zajmująca się budową tego typu zegarów wieżowych. Zegar pracował z małymi przerwami 1928r do marca 2011r. Zużyte elementy zegara (koła zębate, panewki) oraz zabrudzenie całego mechanizmu zegara powodowały częste postoje i niedokładne pokazywanie czasu (opóźnianie 5 - 10 minut na tydzień oraz niedokładne wybijanie godziny).
Remontu zegara podjął się Zakład Zegarmistrzowski „Roland” z Zabrza. Zegar został całkowicie rozebrany na części i przetransportowany do wyżej wymienionego zakładu. Zdemontowany zegar w częściach przetransportowali nasi parafianie do remontu i z powrotem do montażu na wieży.