Aktualności

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało jest świętem nakazanym. Obchodzone jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Data uroczystości jest ruchoma i związana z Wielkanocą. Święto wypada 60 dni po Zmartwychwstania Chrystusa. W tym roku przypada 30 maja. Najwcześniej może przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we Włoszech i Francji obchodzi się w niedzielę po święcie Trójcy Świętej. W tym dniu dajemy publiczne świadectwo o swojej wierze i czcimy Jezusa w Najświętszym Sakramencie poprzez udział w uroczystej Mszy Świętej i procesji. Również wtedy dziękujemy za łaski płynące z sakramentu Eucharystii. W niektórych parafiach tego dnia Komunia Św. rozdawana jest pod dwiema postaciami. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje… To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).

„Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię”

Rozpoczęliśmy okres wielkiego postu, to czas 40 dni pokuty i zarazem czas zakazany dla zabaw hucznych. Nawrócenie (metanoia) czyli przemiana serca, to nasze podstawowe zadanie. Odmiana życia, to proces, który określamy pokutą. Chrześcijańska pokuta opiera się na trzech filarach, które zawsze podtrzymują gmach naszej wiary. Post, modlitwa i jałmużna, to filary chrześcijańskiej pokuty. Są one środkami, aby pokonać naszą słabość, bo wtedy otwieramy przestrzeń w nas dla działania Pana Boga. 

  Modlitwa, to dialog człowieka z Panem Bogiem, który prowadzi do komunii z Nim. Pan Jezus sam uczestniczył w oficjalnym kulcie judaizmu. Uczestniczył w składaniu ofiar w Jerozolimskiej świątyni, a dzień szabatu był zawsze w synagodze. On uczy nas też modlitwy indywidualnej w miejscach ustronnych, gdzie przebywał często nocami. Nim rozpoczął publiczną działalność spędził 40 dni na pustyni na modlitwie i umartwieniu. Modlitwa sama w sobie nie jest celem, ale prowadzi do zjednoczenia z Bogiem i czyni człowieka świętszym, bo pozwalamy Bogu zamieszkać w nas samych. Jeśli modlitwa nie czyni człowieka bardziej prawym i szlachetnym w relacjach z bliźnimi, to jest ona karykaturą modlitwy, bo przecież złodziej czy cudzołożnik też może się modlić, a te czyny zawsze pozostaną grzechem.

 Modlitwę doskonali post, który musi być rozumiany bardzo szeroko, bo nie chodzi tylko o wstrzemięźliwość pokarmową. Post należy rozmieć w szerszym kontekscie umartwienia i rezygnacji z czegoś co nie jest grzechem, ale rezygnuję, aby pomóc bliźniemu czy siebie uświęcić. Warto zastanowić się ile czasu poświęcamy rozrywce (np. TV, komputer). Post rozumiany szeroko prowadzi do dyscypliny wewnętrznej, która czyni człowieka bardziej świętym, a to pociąga za sobą większą dyspozycyjność i rezygnację z sobie. Ograniczając spożywanie pokarmów czy napojów, zyskujemy środki finansowe. Rezygnując z TV, albo gier komputerowych zyskujemy czas. Zakładamy, że kontrolujemy co oglądamy, albo jakich gier używamy (nie sięgamy po programy, czy gry naznaczone np. erotyką, agresją). 

 W wyniku postu (umartwienia) rodzi nowy fundusz powstały w wyniku naszych wyrzeczeń (słodycze, papierosy, alkohol), to jest jałmużna. Nasze życie modlitewne przez post daje wymiar społeczny. Jałmużna gładzi grzechy a przecież jest ona niesieniem pomocy bliźnim, którzy są w trudniejszej sytuacji niż my sami. Rezygnując czy ograniczając czas na TV, gry komputerowe zyskujemy czas, który może być wykorzystany dla dobra bliźnich (opieka nad starszymi czy chorymi, korepetycje, albo czas na lekturę duchową, która nas wewnętrznie buduje.

  Modlitwa, post i jałmużna,  nie są celem samym w sobie, ale środkami do zbliżenia do Pana Boga. Nie można miłować Pana Boga, którego nie widzę, jeśli nie jestem wrażliwy na krzywdę i potrzeby drugiego człowieka. Podejmujmy trud pokuty, to nasze podstawowe zadanie chrześcijańskie.

Rozmowy przy Kawie

w ramach Programu Rodzinny Park Edukacyjny

salki parafialne przy parafii Jana Chrzciciela ul. Bytomska 37, 41-800 Zabrze -Biskupice

godzina: 18:00 - 20:00

wstęp wolny

NIE POUCZAMY, ALE WSPIERAMY

            2024 – PROGRAM​​​​​​​

21.02 Jak nie wpaść w pętlę zadłużenia i jak się z niej wydostać! - Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa finansowego - Paulina Pogoda-Cisło

28.02 Jak radzić sobie ze stresem - Małgorzata Kędziorska

13.03 Sztuka wyrażania sprzeciwu - Małgorzata Kędziorska

10.04 Słuchać aby usłyszeć o komunikacji w rodzinie - Elżbieta Wystep-Kolago

24.04 Jak może wyglądać opieka w domu nad pacjentem nieuleczalnie chorym, oraz jak poradzić sobie psychicznie - Monika i Sebastian Baranek.

08.05 Insulinooporność i cukrzyca czy to jest to samo? Jak leczyć i zapobiegać powikłaniom - Ewa Kusiak

22.05 Otyłość choroba XXI w pierwsze kroki do wyjścia z otyłości - Ewa Kusiak

05.06 Jak próbować zrozumieć dzisiejszego nastolatka - Anna Walińska

19.06 Niezgoda i kłótnie między rodzeństwem, niezgoda całej rodziny - Anna Walińska

Zadanie dofinansowane przez Urząd Miasta Zabrze

szczegóły: www.betlehem.pl 
 

Chrystus+mieszkanie+błogosławi – 2024

W polskiej tradycji okres Bożego Narodzenia, to czas „wizyty duszpasterskiej” popularnie zwanej „kolędą”. Duszpasterze odwiedzają swoich wiernych w ich domach, aby wspólnie przez modlitwę wypraszać Boże błogosławieństwo dla mieszkańców, aby poświęcić mieszkanie. Pamiętamy też o zmarłych z naszych rodzin. Wizytę duszpasterską uzasadniają słowa Pana Jezusa: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” Mt 10,41.

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, to święta, które urzekają wszystkich ludzi bez wyjątku. Jednoczą nas nawet z niewierzącymi. Urok tych świąt udziela się wszystkim, bo nawet ateiści biorą opłatek do rąk i składają sobie życzenia. Zwykle Boże Narodzenie, to czas zawieszenia broni na frontach współczesnych wojen i darowanie sobie uraz. Niemowlę swoją bezbronnością rozbraja każdego wrażliwego człowieka. Zasadnicza refleksja tych świąt to wejście Boga w rzeczywistość życia człowieka. To konkretna rzeczywistość historyczna.

Rodzinny Dom św. Benedykta

W Biskupicach, na terenie naszej parafii od 19 lat działa Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i Czyn”. Zrzesza ono osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i wolontariuszy. Działania są dość rozległe, Stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju spotkania (w tym Msze Święte odbywające się w każda I niedzielę miesiąca w naszej parafii), wyjścia, wyjazdy, turnusy rehabilitacyjne, rekolekcje.

Największym marzeniem było stworzenie miejsca, w którym osoby niepełnosprawne znajdą swój Dom. Za tym marzeniem poszedł czyn. W 2012 roku rozpoczęliśmy budowę niezwykłego Domu. Na Waszych oczach i z Waszą pomocą, drodzy Parafianie powstawał budynek, który jest czymś więcej niż murami. We wrześniu 2023 roku wprowadziły się pierwsze osoby niepełnosprawne tworząc RODZINĘ. Powstał Rodzinny Dom św. Benedykta, dając nadzieję na nowe, własne miejsce , do tego w wspólnocie, w rodzinie.

Zarząd Stowarzyszenia składa ogromne podziękowania za modlitwę i wszelką pomoc wszystkim zaangażowanym Parafianom, zarówno na etapie budowy, jak również każdego dnia od 1 września bieżącego roku.

Dnia 17 grudnia obyła się wigilia Stowarzyszenia, w której uczestniczyli niepełnosprawni, ich opiekunowie, woluntariusze i całe Stowarzyszenie „Modlitwa i Czyn”

http://janachrzciciela.pl/Editor/assets/dom/img_20231122_082524_709_resize.jpg

1 2 3 4
...
10 »