Grupy parafialne

Parafialny zespół Caritas

Pomoc Caritas
 
"Wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili"

Nasz parafialny zespół Caritas, jest częścią Caritas Diecezji Gliwickiej. Caritas naszej diecezji został powołany dnia 9 lipca 1992 r. przez ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka. Przejął on zadania realizowane na tym terenie do 1992 roku przez Caritas Diecezji Opolskiej i Katowickiej, z których to diecezji wydzielono Diecezję Gliwicką. Caritas Diecezji Gliwickiej posiada osobowość prawną, a od dnia 3 stycznia 2006 r. posiada również status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000247809

Caritas jest organizacją, która nie prowadzi działalności komercyjnej. Całą swoją działalność opiera na darowiznach pieniężnych i rzeczowych od osób prawnych i fizycznych.
 

Wolontariuszki Naszego parafialnego Caritas:

  • Gabriela Gibel
  • Czesława Krause
  • Klaudia Rucińska
  • Patrycja Rucińska
  • Aniela Smoczok

Panie te udzielają pomocy ludziom starszym biednym i potrzebującym poprzez pomoc materialną i fizyczną. Pomoc materialna w formie bonów żywnościowych, finansowanie zakupu leków, wydają odzież używaną. A pomoc fizyczna to np. zrobienie zakupów, jakieś drobne prace w domu.

Działalność naszego parafialnego Caritasu jest finansowana z comiesięcznych zbiórek przed kościołem. Dodatkowo na corocznym festynie sprzedają własne wypieki, kawę, herbatę, przeznaczając uzyskane przychody na sfinansowanie swojej działalności.

W celu wsparcia działalności mile widziane jest przekazywanie: odzieży używanej, mebli w dobrym stanie, wózków inwalidzkich itp.
Wsparcia finansowego można dokonać za pomocą wpłaty na konto parafialne z dopiskiem "na cele Caritas" konto:
Parafia św. Jana Chrzciciela
41-803 Zabrze ul. Bytomska 37
Bank PKO S.A.
69 1240 4849 1111 0000 5352 1079
tytuł przelewu "na cele caritas"

Dyżur w każdy czwartek od 17:00-18:00 w salce na plebani.