Informacje

XI niedziela zwykła

 1. W naszej parafii rozpoczęliśmy „Misje parafialne”, które odbywają się co 10 lat. Serdecznie witamy Ojców misjonarzy: Cherubina gwardiana i proboszcza w Raciborzu i Jozafata gwardiana z Wrocławia. Otaczamy ich naszą modlitwą, aby moc Ducha Świętego przez nich działała. Plan spotkań misyjnych znajduje się z tyłu kościoła. Był też opublikowany w gazetce „Jordan”. Misje to proces wzbudzenia na nowo wiary. Szczególnie uwrażliwiam rodziców, aby mobilizowały dzieci i młodzież do uczestnictwa, bo na nich ciąży odpowiedzialność za przekaz wiary. Może kogoś znamy, kto lata nie był w spowiedzi Ojcowie są papieskim Misjonarzem Miłosierdzia. Misje to czas, aby zatrzymać się w pędzie życia i odbudować się wewnętrznie.
 2. Od poniedziałku do czwartku i w sobotę o godz. 8 Msza św. z nauką ogólną a wcześniej pół godziny różaniec i okazja do spowiedzi św. Podobnie od poniedziałku do piątku wieczorem o godz. 18 Msza św. z nauką ogólną.
 3. Spotkania stanowe:
  • Dzieci poniedziałek i wtorek o godz. 16 (pon. kl. 1-4; wt. kl. 5-8)     
  • Młodzież w piątek po Mszy św. wieczornej (przygotowująca się do bierzmowania, która przyjęła ten sakrament).                                                
  • Młode małżeństwa (do 10 lat stażu) w poniedziałek po Mszy św. wieczornej a starsze we wtorek.
  • W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie dla wdów  i wdowców oraz osób samotnych.
  • W sobotę o godz. 10 spotkanie matek w stanie błogosławionym i małych dzieci a na Mszy św. wieczornej odnowienie przysięgi małżeńskiej.   
  • W środę pamiętamy o naszych zmarłych. Pamiętajmy, że mamy zobowiązania modlitewne wobec osób pochowanych na naszym cmentarzu przez Opiekę Społeczną. 
  • W piątek o godz. 9 Msza św. za chorych z sakramentem namaszczenia chorych a potem odwiedziny chorych i starszych w domach.
  • Od poniedziałku do piątku o godz. 21 nabożeństwa maryjne ze świecami, tylko w czwartek ku czci św. papieża Jana Pawła II (intencja powołania kapłańskie).
 4. W piątek o godz. 7,45 Msza św. na zakończenie roku szkolno-katechetycznego a pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi. Zapraszamy nie tylko dzieci szkolne, ale także rodziców i nauczycieli. 
 5. W sobotę o godz. 11 przedwakacyjne spotkanie ministrantów i Dzieci Maryi.
 6. W następna niedzielę uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela suma o godz. 11 a zamiast nieszporów o godz. 15 nabożeństwo „Krzyża Misyjnego”.