Aktualności

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało

Boże Ciało jest świętem nakazanym. Obchodzone jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Data uroczystości jest ruchoma i związana z Wielkanocą. Święto wypada 60 dni po Zmartwychwstania Chrystusa. W tym roku przypada 30 maja. Najwcześniej może przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we Włoszech i Francji obchodzi się w niedzielę po święcie Trójcy Świętej. W tym dniu dajemy publiczne świadectwo o swojej wierze i czcimy Jezusa w Najświętszym Sakramencie poprzez udział w uroczystej Mszy Świętej i procesji. Również wtedy dziękujemy za łaski płynące z sakramentu Eucharystii. W niektórych parafiach tego dnia Komunia Św. rozdawana jest pod dwiema postaciami. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się na słowach Jezusa: „To jest Ciało moje… To jest Krew moja” (Mk 14,22.24).

   Pierwsze obchody Bożego Ciała były w Leodium (Belgia) w 1246 roku. W Polsce zostało wprowadzone w 1320r. przez krakowskiego biskupa. Dla całego Kościoła zachodniego, święto ustanowiono w 1317 roku przez papieża Jana XXII. Przyczyną ustanowienia święta był cud eucharystyczny w Bolsenie (Włochy), który miał miejsce w 1263 r. W czasie odprawiania Mszy Świętej, Hostia, którą trzymał Ksiądz Piotr z Pragi zaczęła krwawić. Krople krwi spływały po dłoniach kapłana i roztrysnęły się na korporale, tworząc na nim wizerunek Pana Jezusa. Kilka kropli spłynęło także na posadzkę. Wieść o cudzie szybko rozeszła się po okolicy. Dotarła również do papieża Urbana IV. Ojciec Święty wysłał do Bolseny teologów, którzy potwierdzili prawdziwość cudu. Hostię i korporał przeniesiono wówczas w uroczystej procesji do Orvieto. Do dziś pokrwawiony krwią Chrystusa korporał można oglądać w gotyckiej katedrze w Orvieto. Kolejnym powodem do ustanowienia święta były widzenia św. Julianny z Cornillon. Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Wyznaczył również dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy.

   W Polsce od okresu rozbiorów, w świadomości polskich wiernych, udział w procesji Bożego Ciała stał się okazją do zamanifestowania przynależności narodowej. Stan taki utrzymywał się także po II wojnie światowej oraz w okresie PRL’u, kiedy organizowanie procesji ulicami miast było niejednokrotnie zakazywane przez władze państwowe. Obecnie święto jest hucznie obchodzone na ulicach parafii uroczystą procesją z Najświętszym Sakramentem do 4 ołtarzy, przy których są czytane 4 fragmenty Ewangelii. Procesja kończy się błogosławieństwem. Wierni podczas procesji śpiewają także suplikacje - pieśń błagalną przed każdym ołtarzem. 4 ołtarze symbolizują cztery strony świata, na których krańce powinna dotrzeć dobra nowina o Chrystusie, a także cztery Ewangelie: św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Z Bożym Ciałem związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała.

Daria Cieśluk