Aktualności

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego - święto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fioneza Angeliniego. Miało to miejsce w 75 rocznicę objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na życie świętego papieża. Ten Dzień jest wspomnieniem NMP z Lourdes, ale ma być dla wszystkich wierzących „ owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła” oraz skierowanym dla wszystkich wezwaniem, by „ rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chytrusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie, dokonał dzieła zbawienia ludzkości” Dzień Chorego ma także pobudzać do działania wszystkich ludzi dobrej woli. Istotne  pytania stawiane przez rzeczywistość cierpienia oraz wezwanie do niesienia ulgi.

W tym miejscu warto również przypomnieć aby dbając o potrzeby naszych najbliższych w trakcie ich choroby, zadbać również o ich potrzeby duchowe. Raz w miesiącu można zaprosić kapłana z posługą sakramentalną, a co niedzielę szafarz może przynieść Komunię Świętą do domu tak aby chorzy nie byli pozbawieni pełnego uczestnictwa w uczcie Chrystusa tak jak wtedy gdy byli pełnosprawni i często odwiedzali świątynię.