Aktualności

Odwiedziny duszpasterskie

W dniach od 27 grudnia do 18 stycznia odwiedziny kolędowe w soboty rozpoczynamy o godz. 14:00 w pozostałe dni o 15:00  W domu prosimy przygotować: wodę święconą i zapalone świece.

 Plan kolędy