Aktualności

Odwiedziny duszpasterskie

W dniach od 27 grudnia do 13 stycznia odwiedziny kolędowe w soboty rozpoczynamy o godz. 14:00 w pozostałe dni o 15:00  W domu prosimy przygotować: wodę święconą i zapalone świece.

 Plan odwiedzin duszpasterskich

 

ŚRODA
27 GRUDZIEŃ 2017

1. Ul.  CHROBREGO       

2. UL. CHROBREGO

Nr 26 i domy obok, 33, 33A, 33B, 33C

Nr 1, od 2 do 20 i od 27 w DÓŁ

CZWARTEK

28 GRUDZIEŃ 2017

1. UL. KOSSAKA             

2. UL. KOSSAKA

Nr od 17 W GÓRĘ

Nr 17E W DÓŁ

PIĄTEK

29 GRUDZIEŃ 2017

1. UL. ŚW. JANA               

2. Ul. RODAKOWSKIEGO

Nr od 1 do 6 i od 4A do 2A

Nr od 2 do 8 i od 10 do 10C

SOBOTA

30 GRUDZIEŃ 2017

1. UL. KOSSAKA               

 2. UL. KOSSAKA

Nr od 19 do 19C 

Nr od 32A do 30 i od 26 - 28

WTOREK

02 STYCZEŃ 2018

1. UL. F GOŁY                  

    UL. KOSSAKA 

    UL. KOSSAKA

2. UL. OGRODOWA

Nr od 1 do 5

Nr 21, 34, 36, 38, 31A, 31B, 33A, 33B

35A, 35B

od 9 do 25 i 1A, 1B, 3

ŚRODA

03 STYCZEŃ 2018

1. UL. REJA                       

2. UL. KASPROWICZA

Nr od 1 do 13 i od 10 do 2

Nr od 2 do 6 i 11, 15

CZWARTEK

04 STYCZEŃ 2018

1. UL. BRONDERA          

    UL. DŁUGOSZA

2. UL. KOZIOŁKA

    UL TARNOGÓRSKA

Nr 7, 9  i od 18 do 2

Nr od 1 do 5 i od 8 do 2

Nr od do 6

Nr 11, 13

PIĄTEK

05 STYCZEŃ 2018

1. UL. KASPROWICZA    

    UL. BLANI

2. UL. MŁYŃSKA

Nr 1, 3, 5

Nr od 1 do 11

Nr od 5 do 21 i od 22 do 8

SOBOTA

06 STYCZEŃ 2018

NIE MA KOLĘDY

NIEDZIELA

07 STYCZEŃ 2018 

NIE MA KOLĘDY

PONIEDZIAŁEK

08 STYCZEŃ 2018

1. UL. BYTOMSKA            

2. UL. BYTOMSKA

Nr 48 w DÓŁ (cała strona parzysta)

Nr 5 do 17

WTOREK

09 STYCZEŃ 2018

1. UL. BYTOMSKA          

2. UL. BYTOMSKA              

Nr 53, 55, 57, 69, 67, 65

Nr 59, 59A, 59B, 61, 63

ŚRODA

10 STYCZEŃ 2018

1. UL. BYTOMSKA          

2. UL. BYTOMSKA

Nr od 19 do 51

Nr 85, 83, 81, 79, 77, 75, 73

CZWARTEK

11 STYCZEŃ 2018

1. UL. KOSSAKA              

    UL. KOSSAKA

2. UL. HUTNICZA

Nr 56, 58, 60, 57, 57A, 57B

Nr 53A, 55A

Nr od do 15 i od 12 do 4

PIĄTEK

12 STYCZEŃ 2018

1. UL. KOSSAKA          

2. UL. KOSSAKA

Nr 59, 59A

Nr 61, 61A, 63, 63A i 53, 55

SOBOTA

13 STYCZNIA 2018

1. UL. MROZKA

   UL. KUKUCZKI

2. KOLĘDA DODATKOWA

Nr od 1 do 15 i od do 2