Aktualności

Nowe obostrzenia

Według aktualnych przepisów informujemy iż w naszym kościele może przebywać jednorazowo maksymalnie 110 osób. W związku z tym bardzo prosimy o zajmowanie miejsc po 3 osoby w jednej ławce.

 

Dyspensa udzielona przez Ks. Biskupa:

 

1) Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami na terenie Diecezji Gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla:

 

a)osób w podeszłym wieku,

b)osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c)osób, które czują obawę przed zarażeniem.

 

2) W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej w okresie obowiązywania ww. restrykcji.