Aktualności

Marana Tha

Każdy nowy rok liturgiczny, rozpoczynamy od okresu Adwentu, który staje się dla wiernych szczególnym czasem nadziei. 

To przez cztery niedziele wołamy wytęsknieni za Panem: "Veni - przyjdź"; Marana Tha- przyjdź Panie Jezu". Przyjdź do naszego życia, naszej codzienności, trosk i radości. To Bóg w tym czasie przygotowuje nas na swoje Narodziny, ale nie tylko te historyczne (25 grudnia), ale przede wszystkim na narodziny w naszych sercach.

Na drodze naszej adwentowej wędrówki towarzyszą nam święci orędownicy.

 Przede wszystkim Maryja, która posłuszna woli Bożej z wielką radością wyczekiwała dnia narodzin Jezusa; Która jest Panią Adwentu, dlatego tak chętnie gromadzimy się na Roratach (Mszy ku czci NMP). 

W czytaniach mszalnych słyszymy głos starotestamentalnego proroka Izajasza, który zapowiada narodziny Mesjasza i nastanie Jego Królestwa. 

Wielkim patronem naszych dróg adwentowych jest również nasz patron, św. Jan Chrzciciel, który wzywa wiernych, czuwających na przyjście Pana do przemiany swoich serc - nawrócenia i pokuty.

Okres Adwentu to szczególny czas w życiu Kościoła i każdego wierzącego, kiedy na nowo uświadamiamy sobie prawdę, że Bóg chce być blisko każdego człowieka, bo jest Emmanuelem, czyli Bogiem z nami.

Otwórzmy się na te święty czas oczekiwania i z dziecięcą prostotą wyglądajmy Pana.