Duszpasterstwo

Ks. Bolesław Waśkiewicz - proboszcz

Ks. Mateusz Kotowicz - wikariusz

Ks. Henryk Bardosz - rezydent