Aktualności

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez okres 9 miesięcy. Ufamy, że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy u Wszechmocnego Boga łaskę ocalenia istniejącego już życia i doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie przyjmowane z radością i miłością.

Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Postanowienia dodatkowe Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

 

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w Polsce i w związku z tym podjętymi środkami ostrożności w Diecezji Gliwickiej przyrzeczenie może być złożone prywatnie przed Krzyżem lub obrazem świętym w miejscu zamieszkania.

 

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

 

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.

 

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ..................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen.

 

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

   •  jedna Tajemnica Różańca Świętego

   •  moje dobrowolne postanowienia

   •  oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu", którą teraz po raz pierwszy odmówię

 

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY "PANIE JEZU"

 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Adoracja oraz okazja do Spowiedzi Świętej

W związku z epidemią zachęcamy do pogłębionej modlitwy. Kaplica naszego kościoła otwarta jest przez cały dzień a w godzinach 17-18 jest wystawiony Najświętszy Sakrament oraz można skorzystać z sakramentu Spowiedzi Świętej.

Odwołane Msze Święte

W związku epidemią koronawirusa z dniem dzisiejszym (14.03.2020r) do dnia 29 marca decyzją Ks. Biskupa Diecezji Gliwickiej Jana Kopca odwołane zostają wszystkie msze święte w tygodniu i w niedzielę. Nie będzie również nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Zachęcamy wiernych do modlitwy w domach i do udziału we Mszy Świętej poprzez media

 

W internecie msze święte można znaleźć na stronie https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

 

Pliki do pobrania

  1. Dekret Ks Biskupa

Odwiedziny duszpasterskie

W dniach od 27 grudnia do 18 stycznia odwiedziny kolędowe w soboty rozpoczynamy o godz. 14:00 w pozostałe dni o 15:00  W domu prosimy przygotować: wodę święconą i zapalone świece.

Dożynki Parafialne

Na terenie naszej parafii nie ma już wprawdzie rolników, ale dzięki działkowcom z ogrodów działkowych „Wypoczynek” oraz  „Radość Semafor” w niedzielę 1 września dziękowaliśmy za plony. Mszy świętej dożynkowej Przewodniczył Ks. Proboszcz. Działkowcy ustroili ołtarz plonami ze swoich działek, przynieśli również tradycyjną koronę dożynkową.    

Bierzmowanie

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 46 osób z naszej parafii przystąpiło do sakramentu bierzmowania w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Sakramentu udzielił ks. bp Jan Kopiec. 

Młodzieży życzymy umocnienia wiary oraz otwarcia na działanie Ducha Świętego. 

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego - święto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fioneza Angeliniego. Miało to miejsce w 75 rocznicę objawień fatimskich i w 11 rocznicę zamachu na życie świętego papieża. Ten Dzień jest wspomnieniem NMP z Lourdes, ale ma być dla wszystkich wierzących „ owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła” oraz skierowanym dla wszystkich wezwaniem, by „ rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chytrusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie, dokonał dzieła zbawienia ludzkości” Dzień Chorego ma także pobudzać do działania wszystkich ludzi dobrej woli. Istotne  pytania stawiane przez rzeczywistość cierpienia oraz wezwanie do niesienia ulgi.

W tym miejscu warto również przypomnieć aby dbając o potrzeby naszych najbliższych w trakcie ich choroby, zadbać również o ich potrzeby duchowe. Raz w miesiącu można zaprosić kapłana z posługą sakramentalną, a co niedzielę szafarz może przynieść Komunię Świętą do domu tak aby chorzy nie byli pozbawieni pełnego uczestnictwa w uczcie Chrystusa tak jak wtedy gdy byli pełnosprawni i często odwiedzali świątynię.

Noc Konfesjonałów

Dla zabieganych szukających wyciszenia i spokoju przed sakramentem pokuty proponujemy kolejną edycję "Nocy Konfesjonałów" Celebracja sakramentu pokuty i pojednania, połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu, odbędzie się w następujących parafiach naszego miasta:
 
21 grudnia (piątek) – od 20.00 do 23.00 w kościele Św. Anny oraz w kościele Św. Wawrzyńca.
23 grudnia (niedziela) – od 20.00 do 23.00 w kościele Św. Wojciecha oraz w kościele Św. Krzyża. 

« 1 2 3 4
...
8 »