Aktualności

Zapraszamy na Niedzielną Mszę Św.

W niedzielę 26 kwietnia jest już możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej  w naszym kościele.

Msze święte będą odprawiane o 800 900 1000 1100 1200 1800  Maksymalna ilość wiernych którzy mogą przebywać w kościele to 29 osób, jeśli będzie więcej chętnych to na zewnątrz kościoła będzie nagłośnienie oraz będzie udzielana Komunia Święta.

W kościele prosimy zajmować specjalnie oznaczone miejsca a na zewnątrz zachować odstęp 2 metrów pomiędzy poszczególnymi osobami.

Msza święta o godzinie 1000 będzie transmitowana na kanale fundacji Modlitwa i Czyn

Nowy rozkład nabożeństw

Od Poniedziałku 20 kwietnia wierni mają możliwość uczestnictwa w nabożeństwach w naszej świątyni.

 

Układ nabożeństw:

  7:00 Msza Święta

15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego (dostępna również w transmisji na kanale fundacji Modlitwa i Czyn)

18:00 Msza święta (dostępna również w transmisji na kanalefundacji Modlitwa i Czyn)

20:30 Różaniec w intencji powstrzymania pandemii (dostępna również w transmisji na kanale fundacji Modlitwa i Czyn)

 

Zgodnie z wytycznymi w naszej Świątyni może przebywać maksymalnie 30 osób, prosimy o zajmowanie miejsc które są ponumerowane tak aby był odpowiedni odstęp między wiernymi. Wszyscy muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Pierwszeństwo udziału w mszach świętych mają rodziny które zamówiły intencję i te osoby proszone są o przyjście odpowiednio wcześniej.

 

Ze względu na ograniczenia związane z ilością wiernych nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej mszy świętej. Transmisje nabożeństw dostępne są na kanale fundacji Modlitwa i Czyn

Triduum Paschalne

Po raz pierwszy przeżywać będziemy Wielkanoc nie w Świątyni,

lecz we własnym domu. Czas zamkniętych Świątyń to sprawdzian

czy w naszych rodzinach jest dziś żywa wiara.

Czy domownicy potrafią jednoczyć  się we wspólnej modlitwie.

Mimo trudnego czasu epidemii, chcemy życzyć Wam Bożego błogosławieństwa,

łaski zdrowia i mocy wiary płynącej od Chrystusa z Zmartwychwstałego.

Niech On nas umacnia i prowadzi w tym trudnym czasie.

 

 

 


Zmiana ograniczeń związanych z pandemią

W związku z złagodzeniem obostrzeń związanych z pandemią oraz zgodnie z decyzją Biskupa Gliwickiego od Poniedziałku 20 Kwietnia będzie możliwość uczestnictwa we Mszach Świętych jednak w ograniczonym zakresie. Maksymalna ilość wiernych mogących przebywać w naszym kościele to 30 osób. Pierwszeństwo będą miały osoby z rodzin zamawiających daną Mszę Świętą. Msze święte będą odprawiane o godzinie 7:00 oraz o 18:00

Będą wyznaczone odpowiednie miejsca które należy zajmować aby zachować odpowiednie odstępy między wiernymi

Rekolekcje wielkopostne

Mamy specyficzny czas, Wielki Tydzień w obliczu pandemii. Chronimy się w domach, dbamy o swoje zdrowie, musimy również zadbać o naszego ducha, aby nie odłączyć się od wiary. W tym czasie niemożliwe jest aby uczestniczyć w nabożeństwach w kościele. Tak więc myślę że bardzo cenną inicjatywą są rekolekcje online na które bardzo serdecznie zaprasza Ks. Henryk

 

 

 

 

 

 

 


 

Plan Rekolekcji:

 

Niedziela 5-04-20r.

20:00 Rozpoczęcie rekolekcji i nabożeństwo (link 5-04-2020)

 

Poniedziałku

18:00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną  (link 6-04-2020)

19:15 Różaniec

20:15 Nabożeństwo

21:30 Błogosławieństwo sakramentalne

 

Wtorek

18:00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną  (link 7-04-2020)

19:15 Różaniec

20:15 Nabożeństwo

21:30 Błogosławieństwo sakramentalne


Środa

18:00 Msza Św. z nauką rekolekcyjną (link 8-04-2020)

19:15 Różaniec

20:15 Nabożeństwo

21:30 Błogosławieństwo sakramentalne 

 

Modlitwa o zakończenie pandemii koronawirusa

Zgodnie z prośbą Ojca Świętego prosimy wiernych aby dziś (25.03.2020r) o godzinie 12:00 przyłączyli się do modlitwy o zakończenie pandemii koronawirusa. 
Zgodnie z tym 

Biskup Gliwicki Jan Kopiec zaleca, aby w środę 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godzinie 12.00 we wszystkich kościołach diecezji kapłani a wierni w domach, odmówili:

Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo

w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Można nadto również odmówić modlitwę zaproponowaną przez przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy

(CCEE) kard. Angelo Bagnasco:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki.

Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

 

O godz. 12:00 w Telewizji Imperium (https://tvimperium.pl/live/) na żywo będzie transmitowana ww. modlitwa, której w kościele katedralnym będzie przewodniczyć Biskup Gliwicki Jan Kopiec.


Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez okres 9 miesięcy. Ufamy, że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy u Wszechmocnego Boga łaskę ocalenia istniejącego już życia i doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie przyjmowane z radością i miłością.

Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Postanowienia dodatkowe Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

 

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w Polsce i w związku z tym podjętymi środkami ostrożności w Diecezji Gliwickiej przyrzeczenie może być złożone prywatnie przed Krzyżem lub obrazem świętym w miejscu zamieszkania.

 

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

 

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.

 

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ..................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen.

 

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

   •  jedna Tajemnica Różańca Świętego

   •  moje dobrowolne postanowienia

   •  oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu", którą teraz po raz pierwszy odmówię

 

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY "PANIE JEZU"

 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Adoracja oraz okazja do Spowiedzi Świętej

W związku z epidemią zachęcamy do pogłębionej modlitwy. Kaplica naszego kościoła otwarta jest przez cały dzień a w godzinach 17-18 jest wystawiony Najświętszy Sakrament oraz można skorzystać z sakramentu Spowiedzi Świętej.

« 1 2 3 4
...
9 »